Milieu

De kwekerij is aanMPSgesloten bij MPS. Dat wil zeggen dat we op een duurzame manier omgaan met het milieu en de natuur. In de kwekerij werken we met Koppert. Dit is een geïntegreerd systeem van natuurlijke en veilige oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van de rozen verbetert. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor het milieu en zorgen voor chemisch afval. Door planmatig natuurlijke bestrijding in te zetten, zal er minimaal kans zijn op plagen en ziektes. Lees hierover meer op: www.koppert.nl

 

Recycling

Al het groene afval van de kwekerij, en dat is er nogal wat, wordt gecomposteerd. De uiteindelijke compost wordt gratis beschikbaar gesteld voor de lokale boeren. Zo wordt het afval hergebruikt en draagt het bij aan de verbetering van de lokale landbouw. Het gebruikte plastic en ijzer wordt verzameld en ingeleverd bij een recyclingbedrijf.

 

Duurzame productie

Alle investeringen en beslissingen in het bedrijf worden op basis van milieuvriendelijke argumenten gemaakt. Door optimaal gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen, zoals bijvoorbeeld de zon die zorgt voor licht en warmte, blijft het energieverbruik minimaal. In de koelcel wordt gebruik gemaakt van goed isolatiemateriaal, waardoor de rozen goed koel blijven en er minder stroom nodig is om de koelcel ook daadwerkelijk koud te houden. In de kwekerij wordt er zuinig omgegaan met stroom voor bijvoorbeeld de verlichting en het brandstofverbruik.

In de toekomst zullen wij voortdurend blijven zoeken naar mogelijkheden om in en om de kwekerij zo duurzaam mogelijk om te gaan met mens, natuur en milieu.