Sociale verantwoordelijkheid

Bij onze kwekerij speelt het sociale aspect in de gemeenschap een belangrijke rol. Onze MPSrozen worden geteeld op een manier die sociaal en ethisch verantwoord is, waarbij de werk- en leefomgeving van het personeel gewaarborgd wordt. Lees hieronder meer over onze projecten.

Arbeidsomstandigheden

Iemand die bij de kwekerij in dienst is heeft toeganKwekerij 10g tot meerdere privileges. Onze werknemers krijgen een bovengemiddeld salaris met daarbij aansluitend een verzekering. Ook hebben we een restaurant op de kwekerij waar alle werknemers gebruik van mogen maken en kunnen betalen met hun maaltijdtoelages. Inzet en aanwezigheid wordt beloond. Ook bouwen de mensen die in dienst zijn een pensioen bij de kwekerij op.

Voorzieningen

Op de kwekerij is een dokterspost aanwezig, waarbij de medische kosten voor de mensen door de kwekerij betaald wordt.

Begeleiding

De mensen op de kwekerij krijgen op verschillende manieren begeleiding. In de kwekerij zijn professionele werkbegeleiders aanwezig die de mensen helpen het werk zo zorgvuldig mogelijk Kwekerij 3uit te voeren.

Ook krijgen de mensen trainingen in sociale vaardigheden. Het omgaan met elkaar staat hierbij centraal. Een prettige werksfeer is bij onze kwekerij heel belangrijk en we streven er naar dat iedereen zich op zijn gemak voelt en het naar zijn zin heeft op het werk.

Educatie

De kwekerij verzorgt naast de trainingen in sociale vaardigheden ook andere trainingen. De mensen krijgen voorlichting over schoon en hygiënisch omgaan met voeding, HIV voorlichting en voorlichting in de persoonlijke hygiëne, zoals handen wassen na gebruik van het toilet en alvorens het eten.

Ook verzorgt de kwekerij lesmateriaal voor de lagere school in de gemeenschap.

Projecten in de gemeenschap

Naast de trainingen en voorlichtingen die op de kwekerij worden aangeboden, heeft de kwekerij ook een belangrijke rol in de omliggende gemeenschap. De kwekerij verzorgt bijvoorbeeld schoon drinkwater voor de dorpsbewoners, boeren worden geschoold in hoe ze buiten bloemen moeten telen en het groene afval van de kwekerij wordt gecomposteerd en gratis beschikbaar gesteld voor de lokale boeren voor de verbetering van de landbouw.

 1 van onze projecten! “Bouw Dollo School”