Niet verrekenen via de veilingVerrekenen via de veiling


  Oprichtings jaar bedrijf

  Geen alternatief afleveradresAlternatief afleveradres

  Social MediaGoogleVerkoperKlant/CollegaWebsite  Alle leveringen vinden plaats onder onze Algemene voorwaarden, waarvan de bijzonderheden beschikbaar zijn op het bijgevoegde document. Claims moeten binnen 24 uur na levering gemeld worden en schriftelijk bevestigd binnen 2 dagen na levering of worden nietig. Tenzij anders vermeld, bepaald Qualirosa BV de voorwaarden van het aantal dagen netto. Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden van QualiRosa B.V. geaccepteerd te hebben. De bestuurders van de onderneming garanderen persoonlijk betaling van enig openstaand bedrag mocht de onderneming niet in staat blijken te betalen.

  Algemene Voorwaarden
  Akkoord